CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông tin mô tả


Nếu bạn để lại nhận xét, đánh giá và siêu dữ liệu (Metadata) của nhận xét đó sẽ được lưu giữ lại vô thời hạn. Việc lưu giữ này sẽ giúp hệ thống có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào của bạn thay vì giữ phải lặp lại quy trình kiểm duyệt.
Đối với người dùng đăng ký tài khoản trên trang Cổng Thông Tin, hệ thống cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (riêng Email, tức thông tin địa chỉ email của người dùng , là cố định và không thể chỉnh sửa). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết

Nếu người dùng có tài khoản đăng nhập trên Cổng Thông Tin, hoặc đã gửi thủ tục, người dùng có thể yêu cầu với Cổng Thông Tin để xuất dữ liệu cá nhân có liên quan, bao gồm các dữ liệu chính người dùng đã cung cấp trước đó. Người dùng cũng có thể yêu cầu xóa các dữ liệu mà bản thân đã cung cấp, trừ các dữ liệu quan trong cần thiết và liên quan đến các hoạt động quản trị, pháp lý và an ninh của hệ thống.

Quét và phê duyệt dữ liệu

- Rating (đánh giá) của người dùng sẽ được kiểm duyệt thông qua hệ thống.

- Thông tin liên lạc của người dùng

- Thông tin người dùng bổ sung thêm

- Bảo vệ dữ liệu người dùng

- Thủ tục về vi phạm riêng tư dữ liệu

- Dữ liệu từ bên thứ ba cung cấp (nếu có)

- Tự động hóa quản trị dữ liệu

- Công bố quy định theo yêu cầu của ngành