CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

1 Chuyển trường đến (Hết hạn) Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
2 Chuyển trường đi Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
3 Nghỉ học tạm thời (tiếp nhận đến hết 09/9/2022) Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
4 Nhập học lại (Hết hạn) Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
5 Thôi học - Rút hồ sơ Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
6 Chuyển ngành (Hết hạn) Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
7 Chuyển điểm, miễn học phần Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
8 Cấp bảng điểm Thời gian: 7 Ngày Nộp online 5.000 đ
9 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập GDQP Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
10 Cấp Giấy xác nhận nội dung ĐCCT Thời gian: 7 Ngày Nộp online 20.000 đ
11 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành CTĐT Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
12 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
13 Cấp bản mô tả CTĐT Thời gian: 10 Ngày Nộp online 200.000 đ
14 Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
15 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc - Dành cho cựu SV mất bằng tốt nghiệp Thời gian: 7 Ngày Nộp online 50.000 đ
16 Xác minh văn bằng, chứng chỉ Thời gian: 5 Ngày Nộp online 20.000 đ
17 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
18 Cấp giấy bổ sung hồ sơ - xác nhận đang học tại Trường Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
19 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
20 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
21 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
22 Cập nhật thông tin sinh viên Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
23 Cấp lại thẻ sinh viên Thời gian: 14 Ngày Nộp online 30.000 đ
24 Cấp xác nhận vay vốn sinh viên tại địa phương Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
25 Cấp xác nhận ưu đãi giáo dục tại địa phương Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
26 Cấp xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
27 Cấp xác nhận sinh viên học bổng địa phương Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
28 Thanh toán Bảo hiểm Tai nạn Thời gian: 20 Ngày Nộp online Không tính phí
29 Rút hồ sơ Đoàn viên Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí