CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

STT Thủ tục Ghi chú Hạn xử lý Hình thức Lệ phí
1

Đăng ký học cùng lúc 2 chương trình

Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 0 đ
2 Chuyển trường đến

Nhận hồ sơ: 15/6 đến 15/8/2024 (Xử lý từ 01/7/2024)
10 Ngày Nộp online 0 đ
3 Chuyển trường đi

(Xử lý từ 01/7/2024)
10 Ngày Nộp online 0 đ
4 Nghỉ học tạm thời (HK233: tiếp nhận từ 15/4/2024 - 31/5/2024)

10 Ngày Nộp online 0 đ
5 Nhập học lại

(Xử lý từ 01/7/2024)
7 Ngày Nộp online 0 đ
6 Thôi học - Rút hồ sơ

10 Ngày Nộp online 0 đ
7 Chuyển ngành

Nhận hồ sơ: 15/6 đến 20/8/2024 (Xử lý từ 01/7/2024)
10 Ngày Nộp online 0 đ
8 Chuyển điểm, miễn học phần

10 Ngày Nộp online 0 đ
9 Cấp bảng điểm

Xử lý từ 01/7/2024 (Đang cập nhật)
4 Ngày Nộp online 5.000 đ
10 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng

5 Ngày Nộp online 0 đ
11 Cấp Giấy xác nhận nội dung Đề cương chi tiết môn học

7 Ngày Nộp online 20.000 đ
12 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành Chương trình đào tạo

7 Ngày Nộp online 0 đ
13 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

7 Ngày Nộp online 0 đ
14 Cấp bản mô tả Chương trình đào tạo

10 Ngày Nộp online 200.000 đ
15 Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập (thủ tục chỉ cấp cho SV đã nghỉ học, cần xác minh quá trình từng học tập tại trường)

7 Ngày Nộp online 0 đ
16 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc - Dành cho cựu SV mất bằng tốt nghiệp

KHÔNG chuyển phát, SV đến nhận tại cơ sở trường (theo lịch hẹn), xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin Lệ phí: 50000/bản - thanh toán khi trả kết quả
7 Ngày Nộp online 0 đ
STT Thủ tục Ghi chú Hạn xử lý Hình thức Lệ phí
17 Cấp Giấy xác nhận vay vốn sinh viên tại địa phương

3 Ngày Nộp online 0 đ
18 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục tại địa phương

3 Ngày Nộp online 0 đ
19 Cấp Giấy xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật

3 Ngày Nộp online 0 đ
20 Cấp Giấy xác nhận sinh viên học bổng địa phương

2 Ngày Nộp online 0 đ
21 Rút hồ sơ Đoàn viên

3 Ngày Nộp online 0 đ
22 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập/kiến tập/thực địa

4 Ngày Nộp online 0 đ
23 Cấp giấy bổ sung hồ sơ - xác nhận đang học tại Trường

4 Ngày Nộp online 0 đ
24 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự

4 Ngày Nộp online 0 đ
25 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh (giảm thuế TNCN)

4 Ngày Nộp online 0 đ
26 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa

4 Ngày Nộp online 0 đ
27 Cập nhật thông tin sinh viên

3 Ngày Nộp online 0 đ
28 Cấp lại thẻ sinh viên

14 Ngày Nộp online 30.000 đ