CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

1 Đăng ký học lại Thời gian: 1 Ngày Nộp online Không tính phí
2 Nhập học lại Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
3 Rút hồ sơ Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
4 Chuyển ngành Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
5 Chuyển lớp Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
6 Chuyển trường đi Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
7 Chuyển trường đến Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
8 Bảo lưu kết quả học tập Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
9 Tạm ngừng học Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
10 Bảo lưu kết quả tuyển sinh Thời gian: 5 Ngày Nộp tại Hub Không tính phí
11 Cấp bảng điểm Thời gian: 4 Ngày Nộp online 5.000 đ
12 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
13 Cấp Giấy xác nhận nội dung ĐCCT Thời gian: 4 Ngày Nộp online 20.000 đ
14 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành CTĐT Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
15 Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
16 Cấp bản mô tả CTĐT Thời gian: 7 Ngày Nộp online 200.000 đ
17 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc Thời gian: 7 Ngày Nộp online 50.000 đ
18 Chuyển điểm, miễn học phần Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
19 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
20 Cấp giấy bổ sung hồ sơ cá nhân Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
21 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
22 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
23 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
24 Cập nhật thông tin sinh viên Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
25 Cấp lại thẻ sinh viên Thời gian: 14 Ngày Nộp online 30.000 đ
26 Cấp xác nhận vay vốn sinh viên Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
27 Cấp xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
28 Thanh toán Bảo hiểm Tai nạn Thời gian: 20 Ngày Nộp online Không tính phí
29 Rút hồ sơ Đoàn viên Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí