CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

1 Đăng ký học cùng lúc 2 chương trình Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
2 Đăng ký học theo tiến độ chậm Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
3 Đăng ký học thay thế HP Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
4 Đăng ký xét TN sớm Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
5 Đăng ký phòng học, hội trường Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
6 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
7 Xác minh văn bằng, chứng chỉ Thời gian: 5 Ngày Nộp online 20.000 đ
8 Đăng ký học theo tiến độ nhanh Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
9 Nhập học lại Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
10 Rút hồ sơ - Thôi học Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
11 Chuyển ngành Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
12 Chuyển trường đi Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
13 Chuyển trường đến Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
14 Bảo lưu kết quả học tập Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
15 Tạm ngừng học Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
16 Bảo lưu kết quả tuyển sinh Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
17 Cấp bảng điểm Thời gian: 5 Ngày Nộp online 5.000 đ
18 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
19 Cấp Giấy xác nhận nội dung ĐCCT Thời gian: 7 Ngày Nộp online 20.000 đ
20 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành CTĐT Thời gian: 7 Ngày Nộp online Không tính phí
21 Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập Thời gian: 5 Ngày Nộp online Không tính phí
22 Cấp bản mô tả CTĐT Thời gian: 7 Ngày Nộp online 200.000 đ
23 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc Thời gian: 7 Ngày Nộp online 50.000 đ
24 Chuyển điểm, miễn học phần Thời gian: 10 Ngày Nộp online Không tính phí
25 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
26 Cấp giấy bổ sung hồ sơ cá nhân Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
27 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
28 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
29 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa Thời gian: 4 Ngày Nộp online Không tính phí
30 Cập nhật thông tin sinh viên Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
31 Cấp lại thẻ sinh viên Thời gian: 14 Ngày Nộp online 30.000 đ
32 Cấp xác nhận vay vốn sinh viên tại địa phương Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
33 Cấp xác nhận ưu đãi giáo dục tại địa phương Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
34 Cấp xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí
35 Cấp xác nhận sinh viên học bổng địa phương Thời gian: 2 Ngày Nộp online Không tính phí
36 Thanh toán Bảo hiểm Tai nạn Thời gian: 20 Ngày Nộp online Không tính phí
37 Rút hồ sơ Đoàn viên Thời gian: 3 Ngày Nộp online Không tính phí