CÁC THỦ TỤC CỦA VLU

STT Thủ tục Ghi chú Hạn xử lý Hình thức Lệ phí
1

Đăng ký học cùng lúc 2 chương trình

Bắt đầu nhận vào ngày: 05/09/2022
Hết hạn thực hiện vào ngày: 23/08/2023
7 Ngày Nộp online 0 đ
2 Chuyển trường đến

Nhận hồ sơ: 15/6 đến 15/8/2024
10 Ngày Nộp online 0 đ
3 Chuyển trường đi

10 Ngày Nộp online 0 đ
4 Nghỉ học tạm thời (HK241: tiếp nhận từ 15/7/2024 - 31/8/2024)

10 Ngày Nộp online 0 đ
5 Nhập học lại

7 Ngày Nộp online 0 đ
6 Thôi học - Rút hồ sơ

10 Ngày Nộp online 0 đ
7 Chuyển ngành

Nhận hồ sơ: 15/6 đến 20/8/2024
10 Ngày Nộp online 0 đ
8 Chuyển điểm, miễn học phần

10 Ngày Nộp online 0 đ
9 Cấp bảng điểm

4 Ngày Nộp online 5.000 đ
10 Cấp Giấy Xác nhận kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng

5 Ngày Nộp online 0 đ
11 Cấp Giấy xác nhận nội dung Đề cương chi tiết môn học

7 Ngày Nộp online 20.000 đ
12 Cấp Giấy xác nhận hoàn thành Chương trình đào tạo

7 Ngày Nộp online 0 đ
13 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

7 Ngày Nộp online 0 đ
14 Cấp bản mô tả Chương trình đào tạo

10 Ngày Nộp online 200.000 đ
15 Cấp Giấy xác nhận thời gian học tập (thủ tục chỉ cấp cho SV đã nghỉ học, cần xác minh quá trình từng học tập tại trường)

7 Ngày Nộp online 0 đ
STT Thủ tục Ghi chú Hạn xử lý Hình thức Lệ phí
16 Cấp Giấy xác nhận vay vốn sinh viên tại địa phương

3 Ngày Nộp online 0 đ
17 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục tại địa phương

3 Ngày Nộp online 0 đ
18 Cấp Giấy xác nhận sinh viên để xác minh kỷ luật

3 Ngày Nộp online 0 đ
19 Cấp Giấy xác nhận sinh viên học bổng địa phương

2 Ngày Nộp online 0 đ
20 Rút hồ sơ Đoàn viên

3 Ngày Nộp online 0 đ
21 Cấp Giấy giới thiệu để đi thực tập/kiến tập/thực địa

4 Ngày Nộp online 0 đ
22 Cấp giấy bổ sung hồ sơ - xác nhận đang học tại Trường

4 Ngày Nộp online 0 đ
23 Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự

4 Ngày Nộp online 0 đ
24 Cấp giấy xác nhận để giảm trừ gia cảnh (giảm thuế TNCN)

4 Ngày Nộp online 0 đ
25 Cấp giấy xác nhận xin cấp Visa

4 Ngày Nộp online 0 đ
26 Cập nhật thông tin sinh viên

3 Ngày Nộp online 0 đ
27 Cấp lại thẻ sinh viên

14 Ngày Nộp online 30.000 đ