TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Icon

Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu

Cổng thông tin một cửa là Thủ tục trực tuyến dành cho sinh viên: tiện lợi, hữu ích, đơn giản, dễ sử dụng, dễ tìm kiếm, có thể hỗ trợ bạn ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào.

Icon

Sẵn lòng hỗ trợ

Đội ngũ nhân viên có năng lực và quyền hạn sẵn sàng hỗ trợ trực tuyến khi có yêu cầu của bạn.

Icon

Không cần "gõ" nhiều cửa

Các bạn chỉ cần gửi yêu cầu một lần, thủ tục được giải quyết nhanh chóng. Nếu chưa thể giải quyết ngay, Nhà trường sẽ cập nhật về quá trình xử lý cho bạn.

Icon

Xử lý nhanh chóng

Khi nhận yêu cầu thủ tục, đội ngũ nhân viên của Nhà trường sẽ xử lý và hồi đáp nhanh chóng cho bạn.

Icon

“Đầu mối” giải đáp

Cổng thông tin một cửa hỗ trợ sinh viên trả lời những thắc mắc về ngành học và môn học, chính sách và thủ tục tại trường, hỗ trợ cải thiện kết quả học tập.

Icon

TRẢI NGHIỆM TỐI ƯU

Cải thiện và nâng cao trải nghiệm cho sinh viên bằng cách tin học hóa nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính.

THỦ TỤC MỘT CỬA - VHUB

Dùng Kênh THỦ TỤC MỘT CỬA trực tuyến là cách nhanh và đơn giản nhất để tìm câu trả lời cũng như kết nối với đội ngũ hỗ trợ. Sinh viên có thể tìm câu trả lời cho các vấn đề thường gặp; gửi câu hỏi đến VHUB; đặt lịch hẹn với VHUB hoặc các thủ tục hỗ trợ khác.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Học cùng lúc 2 chương trình là học thêm chương trình đào tạo của ngành thứ 2, khi đang còn học chương trình đào tạo ngành thứ nhất, để có được thêm bằng tốt nghiệp của ngành thứ hai.

Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện theo quy định và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình:

-         Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

-         Sinh viên học ít nhất một học kỳ ở chương trình thứ nhất, phải có điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên và điểm trung bình chung học kỳ từ 2,00 trở lên;

-         Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình, đối với mỗi chương trình nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ dưới 2,00 hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 2,00 thì bị buộc thôi học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

-         Sau khi được Trường cho phép học chương trình thứ hai, nếu sinh viên đăng ký không đủ ít nhất 3 tín chỉ của chương trình thứ hai thì bị buộc thôi học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

Đối với mỗi học kỳ chính, khối lượng học tập tối thiểu sinh viên phải đăng ký học là:

a.      14 tín chỉ, kể cả học phần học lần đầu và học lần thứ 2 trở đi, đối với sinh viên được xếp hạng học lực bình thường. Đối với học kỳ cuối khóa học trở đi và những sinh viên học vượt ở kỳ trước nhưng kỳ này không có lớp học phần cần học thì có thể chấp nhận ít hơn 14 tín chỉ;

b.      10 tín chỉ, kể cả học phần học lần đầu và học lần thứ 2 trở đi, trừ các học kỳ từ học kỳ cuối khóa học trở đi, đối với sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu;

Sinh viên có học phần cần phải học nhưng không chịu đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu thì sau thời gian đăng ký, sinh viên sẽ bị hủy tất cả đăng ký và buộc ngừng học tạm thời trong học kỳ đó.

Đối với học kỳ hè: Không quy định khối lượng học tập tối thiểu

Cuối mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào ít nhất một trong các trường hợp sau:

a) Không đăng ký tín chỉ nào trong học kỳ mặc dù có lớp học phần cần học;

b) Điểm học phần theo thang 10 của tất cả các học phần trong học kỳ là 0;

c) Sinh viên đã bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ đầu tiên của khóa học, đến học kỳ thứ 2 có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc có điểm trung bình chung tích lũy dưới 1,20;

d) Sinh viên đã bị cảnh báo 2 lần, sau đó có điểm trung bình chung học kỳ dưới 1,00 hoặc có điểm trung bình chung tích lũy dưới ngưỡng quy định ở Điểm a Khoản 2 Điều này;

e) Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Trường quy định;

h) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của Trường;

Sinh viên rơi vào một trong các trường hợp nêu ở Điểm b, Điểm d nói trên và chỉ còn thiếu không quá 14 tín chỉ (kể cả đồ án tốt nghiệp) trong tổng số tín chỉ yêu cầu của chương trình đào tạo thì được cho phép thêm một lần cảnh báo kết quả học tập nhưng không được quá 2 lần liên tiếp và tổng số lần cảnh báo kết quả học tập không quá 3.

Cuối mỗi học kỳ, sinh viên học yếu kém sẽ bị cảnh báo kết quả học tập hoặc bị buộc thôi học. Cảnh báo kết quả học tập để sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình.

Lớp học phần bắt buộc được mở theo đúng kế hoạch thiết kế thì không bị hủy, trừ trường hợp giảng viên bị ốm hoặc tai nạn. Các lớp học phần tự chọn thì có thể bị hủy nếu số lượng sinh viên đăng ký quá ít. Kết thúc thời  hạn quy định đăng ký học phần trên Internet, Phòng Đào tạo sẽ hủy các lớp học phần tự chọn không đủ số lượng sinh viên đăng ký. Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy sẽ được Phòng Đào tạo chuyển sang các lớp học phần khác còn chỗ nếu không bị xung đột thời khóa biểu.