Chuyển trường đến

Thời hạn xử lý:

Từ 3 đến 5 ngày làm việc khi xử lý đơn ban đầu và 3 đến 5 ngày làm việc khi tiếp nhận đủ hồ sơ chuyển trường hợp lệ

Quy trình làm việc:

Thủ tục này cần điền trước một số thông tin và đóng dấu xác nhận, bạn vui lòng tải file mẫu bên dưới và hoàn thành trước để tiến hành tiếp. Xin cảm ơn. *


Tải về