Đăng ký phòng học, hội trường

Thời hạn xử lý:

2 ngày làm việc (trừ Hội trường Trịnh Công Sơn)

Liên hệ trực tiếp qua chat trực tuyến sẽ nhận được thôn tin nhanh hơn.

Quy trình làm việc: