Chuyển trường đi

Thời hạn xử lý:

Từ 3 đến 7 ngày từ khi SV hoàn tất nghĩa vụ đối với Trường

Quy trình làm việc:

Thủ tục này cần điền trước một số thông tin và đóng dấu xác nhận, bạn vui lòng tải file mẫu bên dưới và hoàn thành trước để tiến hành tiếp. Xin cảm ơn. *


Tải về