Chuyển trường đi

Thời hạn xử lý:

Từ 3 đến 7 ngày từ khi SV hoàn tất nghĩa vụ đối với Trường và gửi Đơn chuyển trường có xác nhận-đóng dấu của trường muốn chuyển đến cho Phòng Đào tạo-Trường Đại học Văn Lang.

Quy trình làm việc:

Thủ tục này cần điền trước một số thông tin và đóng dấu xác nhận, bạn vui lòng tải file mẫu bên dưới và hoàn thành trước để tiến hành tiếp. Xin cảm ơn. *


Tải về