Chuyển điểm, miễn học phần

Thời hạn xử lý:

Sinh viên KHÔNG chọn "TẢI VỀ", chọn "TIẾP TỤC" để thực hiện thủ tục, điền đầy đủ thông tin trên form đăng ký online

Quy trình làm việc:

Thủ tục này cần điền trước một số thông tin và đóng dấu xác nhận, bạn vui lòng tải file mẫu bên dưới và hoàn thành trước để tiến hành tiếp. Xin cảm ơn. *


Tải về