Bảo lưu kết quả học tập (Hết hạn hủy môn)

Thời hạn xử lý:

Lưu ý: Từ 12/10/2021, không nhận đơn của SV có đăng ký môn trong học kỳ 1 (2021-2022). SV có đăng ký môn, thực hiện lại thủ tục sau khi hoàn thành việc học của HK này và đóng học phí đầy đủ. Khi SV xác định dừng học thì không đăng ký môn trong các học kỳ tiếp theo để tránh phát sinh học phí.

Thời điểm này chỉ xem xét giải quyết hủy môn đối với các trường hợp đặc biệt như: Bị tai nạn/Đau bệnh (đính kèm hồ sơ bệnh án), đi nghĩa vụ (đính kèm giấy gọi của Phường), ...

Bảo lưu kết quả học tập là nghỉ học có thời hạn, thời gian bảo lưu được tính vào tổng thời gian đào tạo của sinh viên (trừ trường hợp thực hiện NVQS).

Thời gian bảo lưu: tối thiểu 1 Học kỳ, tối đa 1 Năm học.

Yêu cầu để làm Bảo lưu: SV không nợ môn tính tới thời điểm làm thủ tục.

Từ 3-7 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV.

Quy trình làm việc: