Bảo lưu kết quả tuyển sinh

Thời hạn xử lý:

Từ 3-5 ngày từ khi nhận đơn hợp lệ của SV

Quy trình làm việc:

Thủ tục này sinh viên có thể tải về trước để điền thông tin và đóng dấu xác nhận sau đó photo để nộp tại văn phòng HUB. *


Tải về