Thôi học - Rút hồ sơ

Thời hạn xử lý:

Từ 5 đến 7 ngày làm việc

Không hoàn học phí HK nếu đã hết hạn hủy môn, có điểm thành phần.

Quy trình làm việc:

Thủ tục này cần điền trước một số thông tin và đóng dấu xác nhận, bạn vui lòng tải file mẫu bên dưới và hoàn thành trước để tiến hành tiếp. Xin cảm ơn. *


Tải về