Rút hồ sơ-Thôi học (Hết hạn hủy môn)

Thời hạn xử lý:

Lưu ý: Từ 12/10/2021, SV có đăng ký môn trong học kỳ 1 (2021-2022), muốn rút hồ sơ phải hoàn tất học phí (do đã hết thời gian gia hạn hỗ trợ hủy môn theo thủ tục).

Thời điểm này chỉ xem xét giải quyết hủy môn đối với các trường hợp đặc biệt như: Bị tai nạn/Đau bệnh (đính kèm hồ sơ bệnh án), đi nghĩa vụ (đính kèm giấy gọi của Phường), ...

Từ 5 đến 7 ngày làm việc

Chi trả rút học phần khi chuyển điểm : 70% Học phí học phần (chỉ áp dụng cho k22 trở về trước)

Quy trình làm việc: