Rút hồ sơ

Thời hạn xử lý:

Tối đa 2 ngày làm việc

Chi trả rút học phần khi chuyển điểm : 70% Học phí học phần (chỉ áp dụng cho k22 trở về trước)

Quy trình làm việc: