Chuyển ngành

Thời hạn xử lý:

- Từ 7 đến 10 ngày làm việc.

- Để đăng ký thủ tục: Chọn "Tiếp tục" ở cuối trang (không chọn tải về), sau đó điền đầy đủ thông tin và đính kèm đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu trên form.

Quy trình làm việc:

Thủ tục này cần điền trước một số thông tin và đóng dấu xác nhận, bạn vui lòng tải file mẫu bên dưới và hoàn thành trước để tiến hành tiếp. Xin cảm ơn. *


Tải về